KOMPETANSESTYRING

HMS er førsteprioritet i olje og gassbransjen og et viktig ledd i HMS arbeidet er å sikre at alle har rett kompetanse til å utføre sine oppgaver. TS Group har utviklet en systematikk der vi tar ansvar for å planlegge, opprettholde og utvikle kompetanse. Det tas utgangspunkt i krav som stilles til den enkelte posisjon, både interne krav og myndighetskrav, og settes opp planer ut i fra dette. 

Tjenesten inkluderer følgende oppgaver:
 • • Kompetansekartlegging
  • Utarbeide kompetanseprofiler
  • Definere opplæringsbehov
  • GAP analyse
  • Kursadministrasjon og planlegging
  • Kompetanseregistrering
  • Utforming og oppfølging av opplæringsbudsjett
  • Lærlingeoppfølging
  • Områdegodkjenning

Andre Eiksund
Dep. Manager M&M
Mob: + 47 926 04 907
andre.eiksund@tsgroup.com