DRIFTSSTØTTE

Vårt mål er å være en fleksibel og kostnadseffektiv leverandør av kvalifisert personell.

TS-Groups medarbeidere har lang erfaring fra arbeid innenfor drift og vedlikehold, hovedsakelig innenfor prosessindustri og olje- og gassbransjen. 

Vår styrke er kombinasjonen av spisskompetanse innen drift og bred operasjonell erfaring.
Våre ansatte gjennomgår nødvendig opplæring og oppfølging i HMS. Vi sørger for at våre ansatte stiller godt forberedt til oppdrag hos kunden. 

Driftsstøtte omfatter et bredt spekter av tjenester, fra vedlikehold og modifikasjoner til daglig drift av installasjoner. Eksempel på oppgaver vårt personell utfører er arbeidstillatelser, oppstart og igangkjøring, nedkjøring og avstengingsplaner, prosessoptimalisering og MC og commissioning.


Personellkategorier:

• Prosessteknikere
• Senior driftspersonell
• Oppstarts rådgivere
• AT koordinatorer
• HMS Inspektør
• Commissioning ingeniører
• Labratorieteknikere
• Kranførere og dekksoperatører
• Elektrikere
• Automatikere
• Mekanikere

Mangler du nødvendige sertifikater, se vårt kurstilbud.