OM OSS

TS Group AS er et multidisiplin industri – og oljeserviceselskap med kontorer i Skien, Molde, Stavanger, Herøya Industripark og Arendal. Selskapet ble startet i 2005, har lokalt eierskap og i dag rundt 200 høyt kompetente ansatte. Vi har siden oppstarten vokst til å bli en av de ledende aktørene innen våre tjenester.

TS Group er spesialisert innen drift- og vedlikeholdsstøtte, kurs- og konsulenttjenester og har i dag langsiktige avtaler med ledende aktører på norsk sokkel. Våre ansatte er vår viktigste ressurs og Helse, Miljø og Sikkerhet er derfor alltid første prioritet i alle våre aktiviteter. TS Group jobber målrettet for å forenkle hverdagen til våre kunder og bidra til sikker og effektiv drift!

IMPROVING OPERATIONAL EXCELLENCE

TS Group AS eier også 51% av ingeniørfirmaet Periti AS.
Periti tilbyr tjenester innenfor teknologi og ledelse basert på et nettverk av tilknyttede konsulenter med lang industriell erfaring.
Du kan lese mer om Periti her; http://periti.no/

HMS/K politikk i TS Group

TS Group har implementert null-filosofi i hele organisasjonen. Dette betyr at alle medarbeidere kontinuerlig skal søke etter metoder, rutiner, systematikk, teknologi og kompetanse som skal gjøre det mulig å drive virksomheten uten skader eller tap på mennesker, miljø eller materiell. 

I TS Group representerer null-filosofi både et mål å jobbe mot og en tenkemåte:
• ingen personskader eller arbeidsrelaterte sykdommer
• ingen skader på materiell eller miljø
• ingen avvik eller klager fra kunder på våre produkter eller tjenester

Alle ansatte, deres familier, kunder og samfunnet rundt oss skal gjennom vår personlige holdning og adferd oppfatte TS Group som et selskap preget av:
• kvalitet i alle ledd
• trivsel og godt arbeidsmiljø
• fokus på helse, miljø og sikkerhet
• godt psykososialt arbeidsmiljø
• forebygging av utslipp til miljøet
• erfaringsoverføring og kontinuerlig forbedring

Alt arbeid i TS Group skal utføres på en sikker måte.

Alle uønskede hendelser skal rapporteres og brukes i erfaringsoverføring til forebyggende arbeid.

Alle medarbeidere i TS Group har ansvar for egen helse og sikkerhet samt bidra til å redusere risikoen for skade på mennesker, miljø og materiell.

Alle ledere i TS Group har et særlig ansvar for å tilrettelegge og følge opp HMS&K og framstå med synlig og troverdig HMS&K engasjement. 

 

Referanser

TS Group AS har siden 2005 levert tjenester og ressurser til operatørselskap på norsk sokkel.

Vi kan vise til gode referanser og erfaringer fra blant annet følgende kunder:

NorskHydro 
NorskeShell 
Statoil
BP Norway
ExxonMobil 
Det Norske
Wintershall
Norcem  
Yara               
            
                                               Lundin Norge
Reinertsen
Wood Group Mustang
Kværner
Aibel 
Axess / Alpa
Gassnova
MotusTechnology