< < Tilbake til oversikten

Ansatte som aktive markedsførere av bedriften - gjennom sosiale medier


Kurset varer i 3 timer og gir en innføring i hvordan bedriftens ansatte kan bidra aktivt til økt synliggjøring av bedriften i sosiale medier.

Kurset gjennomføres med maks 10 deltakere på grunn av kursets oppbygging og gjennomføring.

For hvem

Ledere på alle nivåer, arbeidsledere, prosjektledere og nybegynnere. Kan anvendes i alle industrier og for alle typer tjenester. 

Kurset tilbys grupper av:
• Nybegynnere som ikke har profiler/deltar aktivt på sosiale medier
• Personer med profiler i sosiale medier

 

 

Formål

I sosiale medier oppnås synlighet gjennom engasjement og deling! Kursets formål er å gi ansatte i bedriften – som ikke nødvendigvis har et tildelt ansvar for bedriftens aktiviteter i sosiale medier - et bevisst forhold til hvordan de også kan bli aktive markedsførere av egen arbeidsplass i sosiale medier. Gjennom sosiale medier kan alle bidra til synliggjøring, og synlighet gir oppdrag!

Innhold

Å forstå ”kraften” i sosiale medier bedre:
• Hvordan ser/eller kan bedriftens digitale mediebilde se ut, og på
• Hvilken måte kan ansatte være med å synliggjøre bedriften i sosiale medier
• Hva skiller de ulike mediene, og hva er deres egenskaper
• Hvilke virkemidler har vi å spille på, og
• Hvilken effekt kan disse gi oss

Studieform og avsluttende prøve


Etter endt kurs vil deltakerne motta et kursbevis.