< < Tilbake til oversikten

Flensearbeid iht NS-EN 1591-4


Opplæringen skal bestå av en del med teori, en del med praktiske oppgaver og en avsluttende eksamen samt en praktisk prøve.

Kun ved bestått eksamen er man sertifisert til å jobbe med flenseforbindelser.

For hvem

Alle som skal lede eller gjøre selvstendig arbeid (utførende fagperson) på flenseforbindelser i rørsystem skal ha gjennomgått en grunnleggende opplæring på flensearbeid som omfatter de typer flenseforbindelser som finnes på anlegget.

 

Formål

Hovedmål med opplæringstiltaket er å gi personell grunnleggende kunnskaper om forberedelse, planlegging, utførelse og dokumentering av arbeid med flensmontasje med boltetrekking av flenseforbindelser på høytrykks- og hydrokarbonførende prosessystemer.
Kontrollert tiltrekking av flenser, riktig valg av verktøy, pakninger, bolter og smøremidler er avgjørende for å unngå ulykker og tap av verdier på trykksatte anlegg.

Innhold

Opplæring i flense forbindelser er i samsvar med NS-EN 1591, inneholder følgene hovedpunkter:

• Generelle forholdsregler for helse og sikkerhet ved arbeid på flense forbindelser.

• Vanlige årsaker til feil i pakninger i flense forbindelser.

• Lagring, håndtering, forberedning og plassering av pakninger.

• Sikker demontering av flense forbindelser.

• Forberedning av tetningsoverflaten.

• Identifisering av feil og mangler.

• Sammenstilling av flensoverflatene med likt mellomrom mellom flatene.

• Viktigheten av smurning og hvor det skal smøres.

• Boltetrekkemønster og viktigheten av mønsteret.

• Manuell momenttiltrekking.

• Trygg bruk og håndtering av hydraulisk momentverktøy

• Bekrefte at en flenseforbindelse kan operere i produksjonen.

Program


Opplæringen i kompaktflenseforbindelse bør i tillegg til hovedpunktene over, legge vekt på følgende punkter: 

• Krav til trekking av kompaktflenser

• Identifisering av riktig tetningsring og riktig type materiale.

• Trekkemetoder og trekkemønster for kompaktflenser.

• Inspeksjon av kompaktflensene før trekking.

• Inspeksjon av flense forbindelsen etter trekking.

• Åpning av kompaktflensforbindelsen på en trygg måte, og som ikke skader tetningsflatene.

Det skal også bli gitt opplæring i følgende punkter:

• Hvordan man finner riktig P&ID og forståelse av dokumentet.

• Hvordan man finner ISO-tegninger og hvordan man bruker dette dokumentet til å finne viktig informasjon.

• Forståelse av Piping spec., viktigheten av dette dokumentet og hvordan man bruker dette dokumentet til å finne viktig informasjon.

Studieform og avsluttende prøve


Teoretisk test dag 3 samt praktisk test dag 4 iht ny standard NS-EN 1591

Godkjenninger


Varighet på sertifiseringen er 5 år. Før sertifiseringen er utløpt må sertifikatholder gjennomføre repetisjonskurs med test innen flensearbeid for å fornye sitt sertifikat, og igjen være godkjent for arbeid på flenseforbindelser.

Dersom det er gått lenger enn 6 md mellom relevant arbeid på flenseforbindelser må sertifikatholder gjennomføre repetisjonskurs, for igjen å få gyldig sertifikat for å gjøre flensearbeid.

I tillegg til de datofestede kursa kan kurs også kjøres på forepørsel! Våre treningsjigger er transportable så vi kan kjøre internkurs i hele landet.

Påmelding er bindende. Avbestillingsfrist er 10 virkedager før kursstart. Avbestilling 5 - 10 virkedager før kursstart belastes med 50% av kursavgift. Ved avbestilling senere enn 5 virkedager før kursstart, belastes 100% av kursavgiften.

Vi tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure