< < Tilbake til oversikten

Brannvakt


Kurs for deg som skal jobbe som Brannvakt

På kurset lærer du blant annet om plikter og oppgaver inkl bruk av måleinstrument, pusteluft og hvordan du skal slokke brann

For hvem

Kurset utdanner brannvakter som kan benyttes offshore og onshore etter gjennomgang av lokale prosedyrer og instrukser

Fra 2015 må alle Brannvakter ha gjennomført kurs i Varme arbeider

Formål

Deltakerne skal:

 • Kunne forstå hvordan en brann kan oppstå
 • Kunne lese og forstå relevante Prosedyrer/Instrukser
 • Kjenne til varslingsrutiner ved uønskede hendelser eller brann ifm. Brannvaktsarbeid
 • Kunne bruke kommunikasjonsutstyr ved varsling av uønskede hendelser eller brann
 • Kunne brannvaktas plikter og oppgaver
 • Kjenne til de punktene en brannvakt skal sjekke på en varm arbeidstillatelse
 • Kjenne til bruken av måleutstyr
 • Kjenne til de teknikkene som blir brukt til tildekking ved varmtarbeid
 • Kjenne til bruken av tåkestrålerør
 • Kunne slokke og begrense en mindre brann ved bruk av slokkeutstyr   

 

Innhold

 

 • Regelverk for godkjenning av Brannvakt
 • Hvorfor Brannvakter? Plikter og oppgaver
 • Sjekkliste for Brannvakter
 • Viktige punkt på arbeidstillatelsen
 • Brannteori (forutsetning for brann, flammepunkt, ideell blanding osv)
 • Betjening av bærbare instrument for måling av HC og O2
 • Kommunikasjon (hvordan varsle)
 • Hvordan hindre gnist (brannduk, vann osv)
 • Eksempler på prosedyrer ”Vakt ved arbeid”
 • Bruk av håndslokkere (slokkeklasser, effektivitetsklasser, virkemåte, hydrant, tåkestrålerør)
 • Gruppeoppgaver
 • Avsluttende test

Praksis foregår i vårt mobile prosessanlegg som inneholder nedskalert oljeseparasjonsanlegg, og her kan vi ”leke oss” med gass og væsker.

Til de praktiske slokkeøvelsene brukes gass i et slokkekar

 

 

 

Studieform og avsluttende prøve


Brannvaktkurset gir en teoretisk og praktisk opplæring til personell som skal tjenestegjøre som brannvakter.

Kursarrangøren er ansvarlig for å utstede dokumentasjon på gjennomført opplæring og arkivere dokumentasjonen i gyldighetsperioden for opplæringen av brannvakten.

Kurset avsluttes med en skriftlig sluttest. Testen må bestås for å bli godkjent som brannvakt.