FOR ANSATTE

Lønn & Reiseadministrasjon
Anne Kathrine Ellefsen
Tel: + 47 406 28 720
annell@tsgroup.com

Personal Lønns- og arbeidsvilkår
Mette Furevik Utne
Tel : + 47 992 40 930
metutn@tsgroup.com

 

Lønn & Fakturering
May Britt Abrahamsen
Tel: + 47 992 27 396 
mayabr@tsgroup.com